Przyjazna wentylacja w domu i pracy

Wentylacja

DLACZEGO WARTO?

Odpowiednia wentylacja

Bez wątpienia znaczną część codziennego czasu spędzamy w zamkniętych pomieszczeniach, zarówno w domu, jak i w zakładzie pracy. Jednak niezależnie od miejsca przebywania, w każdym z nich powinna funkcjonować odpowiednia wentylacja zapewniająca nie tylko stały dopływ świeżego powietrza z jednoczesnym usuwaniem zanieczyszczonego, ale również właściwy dla nas mikroklimat, który zagwarantuje optymalne samopoczucie.

W budynkach nowych wykorzystujących nowoczesne rozwiązania, a także starszych najbardziej skuteczna jest tylko kontrolowana  mechaniczna wentylacja nawiewno – wywiewna . Co ważne, ten sposób wymuszonego przepływu powietrza ma również niebagatelny wpływ na utrzymanie danego obiektu we właściwym stanie technicznym, a także na ograniczenie zużycia energii grzewczej.

Wentylacja nawiewno – wywiewna

Efektywna wentylacja nawiewno – wywiewna to nie tylko wysokiej jakości, nowoczesne urządzenia, ale także właściwe zaprojektowanie instalacji. Nasza oferta obejmuje więc rozwiązania kompleksowe, obejmujące zarówno etap planowania, montażu, jak i serwisowania. Dobór wydajnych urządzeń, dopasowanych do indywidualnych warunków technicznych, kubatury czy przeznaczenia pomieszczeń zapewnia właściwy mikroklimat w obiekcie, a tym samym korzystnie wpływa na samopoczucie i zdrowie.

W ramach oferowanych usług, obejmujących różnorodne wentylacje w Warszawie, współpracujemy zarówno z klientami indywidualnymi, jak i przedsiębiorcami z różnych branż. W każdym przypadku dobieramy rozwiązania tak, aby zapewnić jak najwyższą skuteczność systemów wentylacyjnych. Stosowane urządzenia wpływają także korzystnie na optymalizację wydatków ponoszonych dotychczas na koszty ogrzewania.

Wentylacja w Warszawie, oferowana przez Awent to rozwiązania przeznaczone nie tylko do budynków dopiero wznoszonych. Mamy także doświadczenie w projektowaniu i montażu instalacji wentylacyjnych w obiektach poddawanych gruntownej modernizacji. Inwestycja w skuteczną wentylację nawiewno – wywiewną znacznie podnosi komfort i bezpieczeństwo korzystania z budynku.

Wentylacja domów

Najprostszym rozwiązaniem jest Wentylacja wywiewna polegająca na zainstalowaniu centrali wentylacyjnej wywiewnej oraz zapewniających dopływ świeżego powietrza nawiewników okiennych bądź ściennych. Jednak najbardziej skutecznym rozwiązaniem jest wentylacja nawiewno-wywiewna, w której zarówno doprowadzanie, jak i usuwanie powietrza jest możliwe dzięki zespołowi wentylatorów.

Dowiedz się więcej

Wentylacja budynków, hal i magazynów

Aby ograniczyć zużycie energii w celu podgrzania (okres zimowy) lub schłodzenia ( okres letni) powietrza stosujemy rekuperatory, które to z powietrza usuwanego odzyskują znaczną część energii. Wentylacji nie należy mylić z klimatyzacją. Klimatyzacja to proces nadawania powietrzu w pomieszczeniach określonych właściwości, na przykład nawilżanie, osuszanie, podgrzewanie, chłodzenie.

Dowiedz się więcej

Serwis wentylacji

Istotnym aspektem towarzyszącym sprzedaży i montażu oferowanych przez nas urządzeń i instalacji systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacja) jest jego serwis funkcjonujący jako integralny element kompleksowej obsługi klienta. A zatem zgodnie z prowadzoną strategią, usługa serwisowa realizowana zarówno w okresie gwarancyjnym, jak i pogwarancyjnym dotyczy tylko montowanych przez nas systemów wentylacji w schemacie „door to door”, a więc bez konieczności jej demontażu.

Serwis nagrzewnic powietrza

Bardzo ważnym elementem systemu wentylacji mechanicznej są nagrzewnice, których zadaniem jest podgrzanie powietrza wentylacyjnego. Jak każde urządzenia, tak i nagrzewnice powietrza ,wodne, gazowe, elektryczne wymagają odpowiedniego serwisowania, najlepiej raz w roku i przed sezonem grzewczym. Usługę realizujemy w zakresie m.in. poprawności ich działania, kontroli zadanych parametrów oraz czystości wymiennika, wymiana filtrów.

Montaż wentylacji

W ramach kompleksowej obsługi klientów z Warszawy i jej okolic oferujemy profesjonalne wykonanie wentylacji mechanicznej. Każde, bez względu na zakres, przedsięwzięcie jest przez nas dokładnie rozplanowane pod kątem miejsca montażu, a więc zarówno dla inwestycji dotyczących obiektów w trakcie budowy, jak i budynków już istniejących objętych modernizacją. Wszystkie etapy montażu wentylacji realizowane są na podstawie przeprowadzonej optymalizacji ukierunkowanej na usytuowanie instalacji i urządzeń umożliwiające osiągnięcie najlepszych efektów. Gwarantem fachowo przeprowadzonych usług są nasze ekipy montażowe cechujące się doświadczeniem, odpowiedzialnością i otwartością na nowoczesne rozwiązania.

Rekuperacja

Oferowana dla osób indywidualnych oraz różnorodnych podmiotów gospodarczych i instytucjonalnych z Warszawy rekuperacja to nic innego jak system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, który opiera się na ruchu powietrza wytwarzanego przez centrale wentylacyjną z rekuperatorem.

Urządzenie reguluje ruch powietrza w dwóch kierunkach tj. jednocześnie, dostarcza czysteoraz usuwa z wykorzystaniem anemostatów wilgotne i zanieczyszczone dwutlenkiem węgla. Obydwa strumienie powietrza przepływając przez wymiennik ciepła, poddane są procesowi jego wymiany, co oznacza, że odzyskane z „brudnego” powietrza ciepło aplikowane jest do czystego.

Co więcej, wentylacja pozwala nie tylko na ogrzewanie dostarczanego powietrza, ale również na usuwanie z niego wszelkich alergenów oraz zanieczyszczeń generowanych w okolicy.

Dowiedz się więcej