Wentylacja

Przyjazna wentylacja w domu i pracy

Bez wątpienia znaczną część codziennego czasu spędzamy w zamkniętych pomieszczeniach, zarówno w domu, jak i w zakładzie pracy. Jednak niezależnie od miejsca przebywania, w każdym z nich powinna funkcjonować odpowiednia wentylacja zapewniająca nie tylko stały dopływ świeżego powietrza z jednoczesnym usuwaniem zanieczyszczonego, ale również właściwy dla nas mikroklimat, który zagwarantuje optymalne samopoczucie.

W budynkach nowych wykorzystujących nowoczesne rozwiązania, a także starszych z terenu Warszawy i nie tylko, gdzie coraz częściej dochodzi do ich uszczelnień i dociepleń zdecydowanie najlepiej sprawdza się proponowana przez nas kontrolowana wentylacja mechaniczna. Co ważne, ten sposób wymuszonego przepływu powietrza ma również niebagatelny wpływ na utrzymanie danego obiektu we właściwym stanie technicznym, a także na ograniczenie zużycia energii grzewczej.

 

Wentzlacja w domu - projekt

Rekuperacja

Oferowana dla osób indywidualnych oraz różnorodnych podmiotów gospodarczych i instytucjonalnych z Warszawy rekuperacja to nic innego jak system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, który opiera się na ruchu powietrza wytwarzanego przez centrale wentylacyjną z rekuperatorem. Urządzenie reguluje ruch powietrza w dwóch kierunkach tj. jednocześnie, dostarcza czyste oraz usuwa z wykorzystaniem anemostatów wilgotne i zanieczyszczone dwutlenkiem węgla. Obydwa strumienie powietrza przepływając przez wymiennik ciepła, poddane są procesowi jego wymiany, co oznacza, że odzyskane z „brudnego” powietrza ciepło aplikowane jest do czystego. Co więcej, wentylacja pozwala nie tylko na ogrzewanie dostarczanego powietrza, ale również na usuwanie z niego wszelkich alergenów oraz zanieczyszczeń generowanych w okolicy.

 

Istotnym aspektem towarzyszącym sprzedaży i montażu oferowanych przez nas urządzeń i instalacji systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacja) jest jego serwis funkcjonujący jako integralny element kompleksowej obsługi klienta. A zatem zgodnie z prowadzoną strategią, usługa serwisowa realizowana zarówno w okresie gwarancyjnym, jak i pogwarancyjnym dotyczy tylko montowanych przez nas systemów wentylacji w schemacie „door to door", a więc bez konieczności jej demontażu.
Bardzo ważnym elementem systemu wentylacji mechanicznej są nagrzewnice, których zadaniem jest podgrzanie powietrza wentylacyjnego. Jak każde urządzenia, tak i nagrzewnice powietrza ,wodne, gazowe, elektryczne wymagają odpowiedniego serwisowania, najlepiej raz w roku i przed sezonem grzewczym. Usługę realizujemy w zakresie m.in. poprawności ich działania, kontroli zadanych parametrów oraz czystości wymiennika, wymiana filtrów.
W ramach kompleksowej obsługi klientów z  Warszawy i jej okolic oferujemy profesjonalne wykonanie wentylacji mechanicznej. Każde, bez względu na zakres, przedsięwzięcie jest przez nas dokładnie rozplanowane pod kątem miejsca montażu, a więc zarówno dla inwestycji dotyczących obiektów w trakcie budowy, jak i budynków już istniejących objętych modernizacją. Wszystkie etapy montażu wentylacji realizowane są na podstawie przeprowadzonej optymalizacji ukierunkowanej na usytuowanie instalacji i urządzeń umożliwiające osiągnięcie najlepszych efektów. Gwarantem fachowo przeprowadzonych usług są nasze ekipy montażowe cechujące się doświadczeniem, odpowiedzialnością i otwartością na nowoczesne rozwiązania.

 

 


INFORMACJE


Co to jest rekuperacja?

Dotychczas stosowane rozwiązania w zakresie wymiany powietrza w różnorodnych obiektach przebywania ludzi opierają się na wentylacji grawitacyjnej, w której duże znaczenie przypisuje się ciągowi, czyli zasysaniu powietrza przez kanały kominów oraz konieczności otwierania okien, by „świeże” wpuścić do wewnątrz. Trzeba przyznać, że ten rodzaj wymiany nie tylko jest anachroniczny, ale również mało skuteczny, zwłaszcza mając na uwadze jakość dostarczonego powietrza pełnego alergenów i zanieczyszczeń (np. wytwarzanych w okolicy przez palenie w piecach CO niewłaściwym paliwem). Zdecydowanym jej przeciwieństwem jest wentylacja mechaniczna z rekuperacją tj. z odzyskiem ciepła.

schemat wymiany powietrza

Funkcjonujący w jej instalacji rekuperator odzyskuje duża część energii zawartej w usuwanym powietrzu. Energia ta wykorzystywana jest do podgrzania świeżego zewnętrznego powietrza dostarczanego do obiektu. Co więcej, zastosowane w systemie filtry, uniemożliwiają przedostanie się do wewnątrz wspomnianych alergenów i zanieczyszczeń. A zatem, dzięki zastosowaniu wentylacji mechanicznej z rekuperacja możemy bez przeszkód cieszyć się czystym i nieskażonym powietrzem bez konieczności otwierania okien.

Jak działa rekuperacja?

Bez względu na charakter obiektu, jego użytkownicy muszą mieć pewność, że miejsca, w którym funkcjonują, zapewniają im komfortowe warunki przebywania. Bezsprzecznie zastosowanie w nich systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, czyli rekuperacji właśnie to gwarantuje. Głównym urządzeniem całej instalacji jest centralna wentylacyjna z wymiennikiem ciepła – rekuperatorem. Wyjątkowo efektywne centrum wszelkich działań systemu, w którym dochodzi do wywiewu i nawiewu, a więc jednoczesnego ruchu dwukierunkowego powietrza z jednej strony zanieczyszczonego i ciepłego, a z drugiej zimnego i czystego. Ciepłe usuwane powietrze z wykorzystaniem konstrukcji wymiennika ciepła – rekuperatora- nie mieszając się z powietrzem świeżym podgrzewa go. Zadaniem zastosowanych kanałów wentylacyjnych instalacji jest odpowiednie rozprowadzenie powietrza świeżego po przestrzeniach wewnętrznych danego budynku, a z drugiej strony wyciąganie zużytego i dostarczenie do rekuperatora, skąd zostanie po odzyskaniu większości ciepła w nim zawartego usunięte na zewnątrz.

 

Dodatkowe korzyści wynikające z posiadania rekuperacji

Niewątpliwie najważniejszym celem montażu systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła jest pewność przebywania w czystym i faktycznie świeżym powietrzu, a więc wolnym od wszelkich zanieczyszczeń i nieprzyjemnych zapachów. Oferowane przez nas urządzenia i instalacje, a także usługi montażu w pełni realizują powyższe potrzeby. Jednak korzyści z użytkowania rekuperacji jest znacznie więcej:

 • oszczędność energii grzewczej – sprawność rekuperatorów do 85%
 • brak alergenów i wszelkich zanieczyszczeń generowanych w okolicy,
 • całkowita i bezproblemowa kontrola przepływu powietrza zarówno nawiewnego jak wywiewnego
 • możliwość skorzystania ze specjalnych funkcji sterowania systemem np. szybkiego przewietrzania przestrzenia pomieszczeń wewnętrznych w celu usunięcia wilgoci, czy też przykrych zapachów,
 • możliwość dogrzania powietrza zimą lub chłodzenia latem – po zamontowaniu chłodnicy kanałowej
 • możliwość utrzymania stanu powietrza o określonych parametrach poprzez zastosowanie czujników CO2 oraz nawilżaczy

 

Najczęstsze błędy popełniane przy montażu rekuperacji:

 • brak obliczeń przepływu powietrza – niewystarczająca ilość powietrza wentylacyjnego , zbyt duża głośność systemu
 • brak izolacji kanałów – możliwość kondensacji party wodnej na kanałach – roszenie
 • niewłaściwe rozmieszczenie nawiewników i wywiewników – niska efektywność systemu
 • niewłaściwy montaż centrali wentylacyjnej – utrudnienie serwisu
 • niewłaściwy montaż czujników – mała efektywność systemu oraz większe zużycie energii
 • niewłaściwe usytuowanie czerpni – wyrzutni

 

 


20 lat doświadczenia

stosujemy optymalne rozwiazania, urządzenia,
elementy oraz materiały najwyższej jakości

wybrane usługi

wentylacja

Wentylacja to proces usuwania z pomieszczeń zanieczyszczonego powietrza i dostarczania w jego miejsce powietrza świeżego.

ogrzewanie nadmuchowe

Najbardziej popularnym rozwiązaniem
chłodzenia domach jednorodzinnych
jest system SPLIT.

klimatyzacja

Bardzo istotna jest optymalizacja systemu poprzez dobór urządzeń do układu wentylacji , klimatyzacji czy nagrzewania nadmuchowego.

urządzenia

Każdy nasz projekt powstaje
w oparciu o obliczenia
w celu jego optymalizacji

Napisz do nas

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania związane z naszą firmą
oraz usługami które oferujemy. Skontaktuj się z nami