OFERTA INDYWIDUALNA

Wentylacja w Domu – Systemy Wentylacji Warszawa

Informacje

Rodzaje wentylacji

Wentylacja to proces usuwania z pomieszczeń zanieczyszczonego powietrza i dostarczania w jego miejsce powietrza świeżego. Wentylacja jest konieczna ponieważ powietrze we wszystkich pomieszczeniach stale ulega zanieczyszczeniu.

Wentylacja pomieszczeń może następować w sposób naturalny. Dzięki różnicy temperatury, a więc i gęstości powietrza wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz dzięki działaniu wiatru powietrze dostaje się do budynku przez nieszczelności w oknach i drzwiach lub przez specjalne nawiewniki, a wydostaje się przez kratki i kanały wentylacyjne. Skuteczność wentylacji naturalnej, zwanej też grawitacyjną, zależy od warunków atmosferycznych, zmienia się więc w ciągu roku. Na działanie wentylacji naturalnej wpływa także konstrukcja budynku, jego otoczenie oraz rozmieszczenie pomieszczeń. Wentylacja może także działać w sposób mechaniczny. Wymiana powietrza jest wtedy niezależna od jakichkolwiek wpływów atmosferycznych. Wymuszony przepływ powietrza uzyskuje się dzięki zastosowaniu wentylatora. Najprostszym rozwiązaniem jest Wentylacja wywiewna polegająca na zainstalowaniu centrali wentylacyjnej wywiewnej oraz zapewniających dopływ świeżego powietrza nawiewników okiennych bądź ściennych. Jednak najbardziej skutecznym rozwiązaniem jest wentylacja nawiewno-wywiewna, w której zarówno doprowadzanie, jak i usuwanie powietrza jest możliwe dzięki zespołowi wentylatorów.

Zalety

Wentylacja mechaniczna

Zaletą wentylacji mechanicznej jest możliwość dostosowania jej wydajności do faktycznych potrzeb , dzięki temu można stworzyć komfortowe warunki w pomieszczeniach. Regulacja systemu wentylacji mechanicznej może odbywać się automatycznie.

Zadaniem wentylacji mechanicznej jest dostarczenie do pomieszczeń odpowiedniej ilości powietrza w określonym czasie o odpowiedniej temperaturze bez względu na temperaturę zewnętrzną. Aby ograniczyć zużycie energii w celu podgrzania (okres zimowy) lub schłodzenia ( okres letni) powietrza stosujemy rekuperatory, które to z powietrza usuwanego odzyskują znaczną część energii. Wentylacji nie należy mylić z klimatyzacją. Klimatyzacja to proces nadawania powietrzu w pomieszczeniach określonych właściwości, na przykład nawilżanie, osuszanie, podgrzewanie, chłodzenie. Urządzenia i instalacje są więc bardziej skomplikowane.

Każdy obiekt ze względu na przeznaczenie i jego specyfikę wymaga indywidualnego rozwiązania w oparciu o obowiązujące przepisy i normy.

Odezwij się!

    * – wymagane